Raz do mesiaca pre vás pripravujeme svedectvá manželov a odborné prednášky. Ide o prednášky, počas ktorých sa vždy jeden manželský pár delí o svoje skúsenosti z manželského života, o svoje radosti a najmä starosti. Otvorene hovoria o svojich problémoch v manželstve, ako vznikli, ako ich riešili a ako sa vďaka nim zmenili.

Právnik, psychológ, kňaz, gynekológ, špeciálny pedagóg, odborník na financie, lekár – vystriedali sa už u nás prednášatelia najrôznejších profesií. Aj napriek svojim dlhoročným skúsenostiam a zaneprázdnenosti sú  odborníci ochotní s nami spolupracovať. Všetci to robia dobrovoľne, bez nároku na honorár. Aj takto sa podľa ich slov rozhodli ponúknuť svoj vlastný „desiatok“ projektu, ktorý má v tomto svete veľký zmysel. Svedectvá manželov a prednášky odborníkov si môžete prísť vypočuť zvyčajne v druhý pondelok v mesiaci o 19:00 hod. v priestoroch pod kostolom Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici v Bratislave.