Podmienkou pre sviatostné uzavretie manželstva. Mnohokrát sa však zužuje len na krátke poučenie o postojoch Cirkvi k manželstvu. Jej cieľom je však pripraviť snúbencov na problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť  a poradiť im, ako ich riešiť, či nastaviť správne očakávania od manželského života. FAMILY GARDEN ponúka snúbencom systematickú prípravu, ktorú vedú skúsené manželské páry spolu s kňazom. Záujemcov o snúbeneckú prípravu s manželskými pármi z FAMILY GARDEN prosíme, aby sa zaevidovali osobne na farskom úrade farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej 7 alebo e-mailom na: fara.mileticova@gmail.com.