Svedectvá manželov a odborné prednášky

Svedectvá manželov a odborné prednášky

Raz do mesiaca pre vás pripravujeme svedectvá manželov a odborné prednášky. Ide o prednášky, počas ktorých sa vždy jeden manželský pár delí o svoje skúsenosti z manželského života, o svoje radosti a najmä starosti.

Rozhovory s kresťanským koučom

Rozhovory s kresťanským koučom

Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení.

Výcvikový program Kresťanský kouč

Výcvikový program Kresťanský kouč

Cieľom programu je pripraviť ľudí schopných poskytnúť pomoc vtedy, keď sa iný človek (jednotlivec, manželský alebo snúbenecký pár) ocitne na križovatke, vo vzťahových problémoch, pred náročným rozhodnutím, v bezradnej situácii a mnohých iných životných ťažkostiach, nevynímajúc rôzne stupne duchovných ťažkostí.

Stretnutia pre snúbencov

Stretnutia pre snúbencov

Predmanželská príprava je podmienkou pre sviatostné uzavretie manželstva. Mnohokrát sa však zužuje len na krátke poučenie o postojoch Cirkvi k manželstvu.

Poradňa plodnosti

Poradňa plodnosti

Koncom roka 2015 sme otvorili novú poradňu, v ktorej vám ponúkame individuálne alebo skupinové semináre s výukou fyziológie ženskej a mužskej plodnosti.

Priestor pre dobrovoľníkov

Priestor pre dobrovoľníkov

FAMILY GARDEN ponúka množstvo príležitosti pre angažovanie sa dobrovoľníkov. Bez nich by naša centrum ani nemohlo existovať.