Výcvikový program Kresťanský kouč – Jar 2019

20 marca @ 8:00 - 21 júna @ 17:00
Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN, Pavlovičova 3
Bratilava-Trnávka, 82104 Slovenská republika
Výcvikový program Kresťanský kouč

Jarný kurz:

  1. sústredenie: 20. - 22. marec 2019 (3 dni)
  2. sústredenie: 25. - 26. apríl 2019 (2 dni)
  3. sústredenie: 22. - 24. máj 2019 (3 dni)
  4. sústredenie + skúška: 20. - 21. jún 2019 (2 dni)

V období medzi modulmi je potrebné rezervovať si približne 10 hodín na prácu v triádach, štúdium materiálov, reflexie a na vypracovávanie pracovných listov. Tiež je nevyhnutné, aby vedel každý účastník používať a pracovať s komunikačným programom Skype.

Vianočná kapustnica vo FG

Vianočná kapustnica vo FG

Aj tento rok sme ukončili príjemným stretnutím zamestnancov Centra Mamy Margity na spoločnej kapustnici. Bratia saleziáni navarili a my ostatní sme na spoločný stôl prispeli domácimi dobrotami. Nechýbala fľaška špeciálneho saleziánskeho vínka, ale najmä priateľská atmosféra a priestor pre vzájomné zdieľanie a spoznávanie sa.

Spolupráca s médiami

Už niekoľko mesiacov spolupracuje naša riaditeľka Katka Baginová spolu so svojím manželom Kamilom s tvorcami Katolíckych novín. Prijali ponuku a stali sa tak pravidelnými prispievateľmi do rubriky listáreň, v ktorej ako dlhoroční manželia, rodičia štyroch detí, saleziáni spolupracovníci, ale aj