Loading Akcie

17. septembra 2018 @ 8:00 - 14. decembra 2018 @ 17:00

Ďakujeme za váš záujem. Jesenný kurz je naplnený, ďalšie termíny na jarný kurz vypíšeme v októbri.

Výcvikový program Kresťanský koučJesenný kurz:

1. Modul 17. – 19. september 2018 (3 dni)
2. Modul 24. – 25. október 2018 (2 dni)
3. Modul 19. – 21. november 2018 (3 dni)
4. Modul + skúška 13. – 14. december 2018 (2 dni)

 

V období medzi modulmi je potrebné rezervovať si približne 10 hodín na prácu v triádach, štúdium materiálov, reflexie a na vypracovávanie pracovných listov. Tiež je nevyhnutné, aby vedel každý účastník používať a pracovať s komunikačným programom Skype.

 

Popis programu Výcvikový program Kresťanský kouč nájdete tu.

 

Postup, ako sa môžete prihlásiť

 

Účastníci programu sa vyberajú v niekoľkých krokoch:

1. krok: Stiahnite si dotazník. Otvorte si ho vo Worde, vyplňte ho a zašlite nám ho ako prílohu e-mailu na adresu bratislava@familygarden.sk.

 

2. krok: Pošlite nám referenčný list. Požiadajte niekoho, kto Vás pozná (najlepšie kňaz), aby Vám dal odporúčanie na takýto typ výcviku s uvedením najdôležitejších dôvodov, prečo Vás pokladá za vhodného kandidáta. Referenčný list pošlite ako prílohu mailom (sken) spolu s dotazníkom.

 

3. krok: Osobné stretnutie a rozhovor. Na základe vyplneného dotazníka a referenčného listu budú záujemcovia pozvaní na stretnutie do Family Garden, kde prebehne rozhovor týkajúci sa ich motivácie k takémuto typu programu (uchádzači zo vzdialenejších miest môžu absolvovať rozhovor cez Skype alebo telefonicky). Rozhovory prebehnú v auguste 2018 a po nich bude nasledovať definitívne rozhodnutie o prijatí/neprijatí do výcviku.

Cena

Cena za kurz v rozsahu 120 hodín je po presťahovaní centra do nových priestorov a rozšírení obsahu kurzu 1000,- €. 
Prostriedky sú použité na pokrytie všetkých nevyhnutných nákladov spojených s realizáciou programu.

 

Cena zahrňuje aj

  • všetky materiály potrebné k výcviku,
  • analýzu nahrávok lektormi,
  • mentoringovú hodinu,
  • občerstvenie počas dňa.

Cena nezahrňuje

  • obed, ktorý býva podľa záujmu rezervovaný v neďalekej reštaurácii: menu cca 4€u
  • ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

 

Výcvikový program Kresťanský kouč – Jeseň 2018

Miesto

Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN
Pavlovičova 3
Bratilava-Trnávka, 82104 Slovenská republika