Loading Akcie

20 marca @ 8:00 - 21 júna @ 17:00

Výcvikový program Kresťanský koučĎakujeme za váš záujem, fáza prihlasovania do jarného behu výcvikového kurzu Kresťanský kouč sa januárom skončila. Prihlásilo sa viac záujemcov, ake je voľných miest….výber účastníkov bude náročný:). Ďalšia možnoosť prihlasovania bude už v máji, kedy zverejníme dátumy jesenného behu, ktorý začíne v septembri.

Jarný kurz:

  1. sústredenie: 20. – 22. marec 2019 (3 dni)
  2. sústredenie: 25. – 26. apríl 2019 (2 dni)
  3. sústredenie: 22. – 24. máj 2019 (3 dni)
  4. sústredenie + skúška: 20. – 21. jún 2019 (2 dni)

V období medzi modulmi je potrebné rezervovať si približne 10 hodín na prácu v triádach, štúdium materiálov, reflexie a na vypracovávanie pracovných listov. Tiež je nevyhnutné, aby vedel každý účastník používať a pracovať s komunikačným programom Skype.

Popis programu Výcvikový program Kresťanský kouč nájdete tu.

Viac o kresťanskom koučingu a výcviku sa môžete dozvedieť v týchto reláciách:

 

Postup, ako sa môžete prihlásiť

Účastníci programu sa vyberajú v niekoľkých krokoch:

1. krok: Stiahnite si dotazník. Otvorte si ho vo Worde, vyplňte ho a zašlite nám ho ako prílohu e-mailu na adresu bratislava@familygarden.sk.

2. krok: Pošlite nám referenčný list. Požiadajte niekoho, kto Vás pozná (najlepšie kňaz), aby Vám dal odporúčanie na takýto typ výcviku s uvedením najdôležitejších dôvodov, prečo Vás pokladá za vhodného kandidáta. Referenčný list pošlite ako prílohu mailom (sken) spolu s dotazníkom.

3. krok: Osobné stretnutie a rozhovor. Na základe vyplneného dotazníka a referenčného listu budú záujemcovia pozvaní na stretnutie do Family Garden, kde prebehne krátky rozhovor s lektorom týkajúci sa ich motivácie k takémuto typu programu (uchádzači zo vzdialenejších miest môžu absolvovať rozhovor cez Skype alebo telefonicky). Rozhovory prebehnú začiatkom februára 2019 a po nich bude nasledovať definitívne rozhodnutie o prijatí/neprijatí do výcviku.

Cena

Cena za kurz v rozsahu 120 hodín je po presťahovaní centra do nových priestorov a rozšírení obsahu kurzu 1000,- €. 

 

Prostriedky sú použité na pokrytie všetkých nevyhnutných nákladov spojených s realizáciou programu.

 

Cena zahrňuje

  • všetky materiály potrebné k výcviku,
  • analýzu nahrávok lektormi,
  • mentoringovú hodinu,
  • občerstvenie počas dňa.

 

Cena nezahrňuje

  • obed, ktorý býva podľa záujmu rezervovaný v neďalekej reštaurácii: menu cca 4€
  • ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Lektori: PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC; Mgr. Katarína Baginová, ACC; Mgr. Miriam Němcová, ACC; Eva Rušínová FMA a spolupracovníci

Výcvikový program Kresťanský kouč – Jar 2019

Miesto

Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN
Pavlovičova 3
Bratilava-Trnávka, 82104 Slovenská republika