Aj o napĺňaní pohára životnej šťavy a mnohom inom sa hovorilo na dvojdňovom workshope “Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu” v piatok a v sobotu (12. a 13.6.) ktorý sme v repríze ponúkli pre rehoľné sestry. Keďže prebiehal online, mohli sa ho zúčastniť aj sestry až z Kolína, Užhorodu, či Znojma. Bol to mimoriadne požehnaný čas. Veľká vďaka patrí našej spoluautorke a spolulektorke sestre saleziánke Eve Rušínovej, FMA. Nemenej sestrám za otvorené spoločenstvo, ktoré sme spoločne vytvorili. Kurz otvárame opäť na jeseň.

Zopár myšlienok zo spätných väzieb: 

“Veľmi sa teším, že aj na Slovensku sa začína o týchto témach prakticky hovoriť so zasvätenými. Je to veľmi potrebné.”

“Bolo to praktické, výstižné, trefa do stredu problému. ”

“Som zasvätená osoba, alebo naďalej zostávam človekom s pocitmi, emóciami, slabosťami a hriechom. Zorientovať sa v tom, neoddeľovať to od seba, ale hľadať prepojenie”

“Kurz by som odporúčala, bolo to zrozumiteľné, jasné podanie vecí, o ktorých sa v komunitách málo bavíme. Spôsob ako začať, rozhýbať sa, nanovo motivovať, vykročiť.”

“Pomoc v zorientovaní sa v tom čo prežívam, pomenovať to, naučiť sa s tým pracovať”

Online kurz pre rehoľné sestry
Tagy: