Ako sa dá apoštolská exhortácia Amoris laetitia o láske v rodine aplikovať v rozvoji farskej pastorácie rodín? O tom sa hovorilo na konferencii v Badíne, kde boli pozvaní ako prednášajúci aj zástupcovia FAMILY GARDEN – manželia Kamil a Katarína Bagínovci.

Katka a Kamil Bagínovci
Katka a Kamil Bagínovci

Konferencia s názvom „Posolstvo Amoris laetitia a pastoračné perspektívy na Slovensku“ sa v sobotu 12. novembra uskutočnila v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského pod záštitou Mons. Milana Chautura, CSsR, košického eparchu a predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.

Spomedzi slovenských biskupov sa konferencie zúčastnili Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Marián Chovanec, Mons. Tomáš Galis, Mons. Marek Forgáč a Mons. Milan Chautur.

 

Manželia Katarína a Kamil Bagínovci z bratislavskej FAMILY GARDEN prispeli prednáškou Manželské stretnutie a ich zapojenie sa do farskej pastorácie.

Bagínovci hovorili o tom, že budovanie pevného manželstva je cesta, nie jednorazová udalosť. Keďže pracujú s deťmi, vidia, ako kríza v rodine poznačuje ich správanie a môže mať dopad na ich následné manželské prežívanie.

Katka a Kamil taktiež priblížili fungovanie nášho poradenského centra pre rodiny FAMILY GARDEN, v ktorom sú zaangažovaní kňazi, manželské páry, kouči, gynekológovia, právnici či ďalší odborníci poskytujúci rady a konzultácie.

Pripomenuli však, že budovanie poradenských centier by sa nemalo končiť len na akomsi organizačno-technickom návode, lebo hrozí riziko, že používaním ľudských nástrojov zabudneme, že na problémy ľudí neexistujú čisto ľudské riešenia.

Prednášku zakončili konštatovaním, že dnes je nevyhnutná, viac ako kedykoľvek predtým, rovnocenná vzájomná koexistencia manželov a kňaza.

Hlavným hosťom konferencie „Posolstvo Amoris laetitia a pastoračné perspektívy na Slovensku“ bol vicerektor pápežského Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a konzultor biskupskej synody 2015, Mons. Jose Granados, ktorý priblížil samotné posolstvo exhortácie Amoris laetitia. Okrem iného spomenul, že na synode niektorí hovorili o tom, že v rozvodoch a spolužití sa dajú nájsť niektoré pozitívne prvky. Odpoveďou na to však bolo, že pokiaľ nie sú pevné základy, tieto prvky nemajú zmysel.

Konferencia KBS, Mons. ChauturOhľadom spolužitia sa vyjadril, že ľudia, ktorí žijú spolu bez manželstva, majú túžbu po pravej večnej láske, avšak ich situácia im nenapomáha vytvárať pevné manželstvá. Tohto sa dotýkajú aj dva fenomény – sliding a deciding. Sliding, prekĺznutie: partneri svoje putá budujú až sa prehupnú v manželstvo. Deciding znamená, že partneri tiež budujú vzťah, ale pre manželstvo sa rozhodnú.

Okrem prednášok Bagínovcov a otcov biskupov zaznel v Badíne tiež príhovor vdp. Mareka Iskru, riaditeľa Centra pre rodinu v Banskej Bystrici, priestor dostali aj manželia Igor a Mária Mištínovci, ktorí sú spolu 36 rokov, majú šesť detí a organizujú manželské rekolekcie v Trnavskej arcidiecéze. Vdp. Roman Seko hodnotil vývoj prípravy na manželstvo za posledné roky, o sprevádzaní manželov v prvých rokoch manželského života hovoril vdp. Ladislav Cichý.

So svojím svedectvom vystúpil tiež Juraj Kovaľ, saleziánsky spolupracovník, ktorý hovoril o Škole animácie rodinných spoločenstiev. Predstavil štatistiku, podľa ktorej je v súčasnosti rozvodovosť manželstiev okolo 50 %, pričom rozdiel medzi množstvom rozvodov veriacich a neveriacich je takmer nepostrehnuteľný. U manželov, ktorí chodia do manželských spoločenstiev, sa však rozvodovosť podľa neho blíži k nule.

O hnutí rozvedených katolíkov a pastorácii rozvedených hovoril na badínskej konferencii p. Matej Trizuliak, MS.

Zdroj: TK KBS, Xaver.sk, Foto: TK KBS

Katka a Kamil z FAMILY GARDEN prednášali v Badíne o výzvach, akým čelia manželstvá